บอร์ด IRPC อนุมัติจ่ายปันผลปี 64 หุ้นละ 22 สต. ปลื้มโกยกำไรแตะ 1.45 หมื่นล้าน

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ไออาร์พีซีเผยกำไรสุทธิงวดปี 64 พุ่งแตะ 14,504.62 ล้านบาท จากปีก่อนขาดทุนสุทธิ 6,151.70 ล้านบาท มาจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันที่สูงขึ้น หนุนให้บริษัทมีกำไรจากสต๊อกน้ำมัน 11,104 ล้านบาท หรือราว 4.92 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล บอร์ดฯ ไฟเขียวจ่ายปันผลงวดปี 64 หุ้นละ 22 สต.

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) เปิดเผยว่า บริษัทมีรายได้จากการขาย 235,174 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54% จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 14,504.62 ล้านบาท จากปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 6,151.70 ล้านบาท

โดยปี 2564 รายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 55% ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ปริมาณการขายลดลง 1% โดยโรงกลั่นน้ำมันมีอัตราการกลั่นอยู่ที่ 192,000 บาร์เรลต่อวัน และมีกำไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด (Market GIM) 13.12 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล เพิ่มขึ้น 52% เนื่องจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลายจากการที่ประชากรทั่วโลกได้รับการฉีดวัคซีนมากขึ้น และหลายประเทศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และต้นทุนน้ำมันดิบพรีเมียมปรับตัวเพิ่มขึ้น

 

ราคาน้ำมันดิบในปี 2564 เฉลี่ย 69.24 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล สูงกว่าราคาเฉลี่ยในปี 2563 ที่อยู่ระดับ 42.21 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล สาเหตุหลักจากการลดกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปกและพันธมิตร โดยเฉพาะซาอุดีอาระเบียลดการผลิตน้ำมันดิบเพิ่มเติม 1 ล้านบาร์เรล/วันในช่วงต้นปี ส่งผลให้บริษัทมีกำไรจากสต๊อกน้ำมันรวม 11,104 ล้านบาท หรือ 4.92 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล จากปีก่อนที่ขาดทุนสต๊อกน้ำมัน 1,872 ล้านบาท หรือ 0.72 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ส่งผลให้บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) จํานวน 26,961 ล้านบาทเพิ่มจากปีก่อน 475%

 

นายชวลิตกล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 โดยจัดสรรจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท โดยเมื่อหักกับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2564 ที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2565

โดยกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business